Ini maksud sebenar asnaf, bukan miskin semata-mata

Asnaf merujuk kepada golongan yang layak menerima zakat, namun pemahaman umum sering mengaitkannya dengan golongan miskin

Mereka yang tidak mempunyai kecukupan harta untuk menyara kehidupan sehingga memerlukan bantuan kerajaan.

Namun, adakah asnaf hanya terhad kepada golongan miskin sahaja?

Ini maksud sebenar asnaf, bukan miskin semata-mata

Sebenarnya, asnaf merangkumi lapan golongan yang layak menerima zakat. Oleh itu, sebelum menganggap zakat hanya untuk golongan miskin,

kita perlu memahami dengan lebih mendalam mengenai golongan yang lain supaya tidak terdapat kesalahfahaman.

Baca Artikel Penuh