Ahli KWSP boleh buat pengeluaran mulai 7 april, ini cara memohon

Ahli KWSP boleh buat pengeluaran mulai 7 april, ini cara memohon.

Hanya simpanan dalam Akaun 2 Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) boleh digunakan untuk membayar pembiayaan peribadi ini menerusi permohonan awal Pengeluaran

Bersyarat Umur 50 atau 55 Tahun, berdasarkan pengeluaran sedia ada yang dibenarkan di bawah Akta KWSP 1991.

Ahli KWSP boleh buat pengeluaran mulai 7 april, ini cara memohon

KWSP dalam kenyataan berkata, bagaimanapun, pengeluaran ini adalah bersyarat di mana pembayaran akan hanya dibuat kepada institusi perbankan apabila ahli sudah mencapai umur 50 hingga 55 tahun, seperti termaktub dalam akta.

Katanya, pihak bank akan mentadbir sepenuhnya proses permohonan untuk pembiayaan peribadi melalui kemudahan ini, tertakluk kepada penilaian pembiayaan dan rangka kerja kredit mereka.

Baca Artikel Penuh