6 pemimpin muda berpengaruh di Malaysia yang perlu diberi perhatian

6 pemimpin muda berpengaruh di Malaysia yang perlu diberi perhatian. Arena politik Malaysia sudah berubah dan menunjukkan perkembangan yang memberangsangkan sejak kebelakangan ini

Kita dapat lihat bahawa ramai golongan belia yang semakin berminat untuk melibatkan diri ke dalam kancah politik.

Hal ini sedikit sebanyak telah melahirkan satu generasi “pemimpin muda” berkaliber yang amat diperlukan negara untuk bergerak lebih maju ke hadapan.

Baca Artikel Penuh